စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(မနခ)ပြည်ကြီးတံခွန်
(မနတ)ချမ်းအေးသာစံ
(မနမ)​အောင်မြေသာစံ
(မနသ)ချမ်းမြသာစည်
(မနအ)မဟာအောင်မြေ
(မဓ)ပုသိမ်ကြီး
(မဓက)​ကျောက်မီး(ပုသိမ်ကြီး)
(မဓဆ)ဆင်ရွာကြီး(ပုသိမ်ကြီး)
(မဓမ)မြကံသာ(ပုသိမ်ကြီး)
၁၀(မဓအ)အုန်းချော(ပုသိမ်ကြီး)
၁၁(မအ)အမရပူရ
၁၂(မအပ)ပ.လ.စ(၂)(အမရပူရ)
၁၃(မအဗ)မြစ်ငယ်(အမရပူရ)
၁၄(မအယ)ယန္တရား(အမရပူရ)
၁၅(မမ)ပြင်ဦးလွင်
၁၆(မမန)အနီးစခန်း(ပြင်ဦးလွင်)
၁၇(မမရ)ရေငယ်(ပြင်ဦးလွင်)
၁၈(မဂ)မိုးကုတ်
၁၉(မစျ)သပိတ်ကျင်း
၂၀(မစျက)တကောင်း(သပိတ်ကျင်း)
၂၁(မဈည)ကြာညှပ်(သပိတ်ကျင်း)
၂၂(မစျတ)တွင်းငယ်(သပိတ်ကျင်း)
၂၃(မစျရ)ဇရပ်ကွင်း(သပိတ်ကျင်း)
၂၄(မစျဝ)ဝါးဖြူတောင်(သပိတ်ကျင်း)
၂၅(မယ)မတ္တရာ
၂၆(မဟ)စဉ့်ကူး
၂၇(မဟက)ကျည်တောက်ပေါက်(စဉ့်ကူး)
၂၈(မဟထ)ထုံးကြီး(စဉ့်ကူး)
၂၉(မဟရ)ရွှေပြည်(စဉ့်ကူး)
၃၀(မဟလ)လက်ပန်လှ(စဉ့်ကူး)
၃၁(မဆ)​ကျောက်ဆည်
၃၂(မဆမ)မင်းစု(ကျောက်ဆည်)
၃၃(မဆသ)သံရွာ(ကျောက်ဆည်)
၃၄(မဃ)မြစ်သား
၃၅(မဃဒ)ဒါးရဲကောင်း( မြစ်သား )
၃၆(မဃမ)ကူမဲ( မြစ်သား )
၃၇(မဃရ)ရွာခိုင်ကြီး( မြစ်သား )
၃၈(မဇ)တံတားဦး
၃၉(မဇခ)ချောင်းခွ( တံတားဦး)
၄၀(မဖ)စဉ့်ကိုင်
၄၁(မဖဘ)ဘယ်လင်း( စဉ့်ကိုင်)
၄၂(မဖလ)ပလိပ်( စဉ့်ကိုင်)
၄၃(မခ)မြင်းခြံ
၄၄(မခဆ)ဆီမီးခုံ( မြင်းခြံ)
၄၅(မဌ)ငါန်းဇွန်
၄၆(မဌဂ)ဂျို(ငါန်းဇွန်)
၄၇(မဏ)နွားထိုးကြီး
၄၈(မဏန)ကန်နား( နွားထိုးကြီး)
၄၉(မဏပ)ပြင်စည်( နွားထိုးကြီး)
၅၀(မဏလ)လက်ဝဲမြင်းနီ( နွားထိုးကြီး)
၅၁(မဏဝ)ဝက်လူး(နွားထိုးကြီး)
၅၂(မသ)တောင်သာ
၅၃(မသက)ကျောဇီ(တောင်သာ)
၅၄(မသစ)ရသစ်(တောင်သာ)
၅၅(မသဆ)ဆီမီးကန်(တောင်သာ)
၅၆(မသဇ)ဇရပ်ကြီး(တောင်သာ)
၅၇(မသတ)ဇဂျမ်း(တောင်သာ)
၅၈(မသဘ)ဝဲလောင်(တောင်သာ)
၅၉(မသမ)တစ်မိုက်သာ(တောင်သာ)
၆၀(မသရ)ရုံးစည်ကြီး(တောင်သာ)
၆၁(မသသ)တလိုင်းရပ်ရွာသစ်(တောင်သာ)
၆၂(မည)​ညောင်ဦး
၆၃(မညဂ)ပုဂံ(ညောင်ဦး)
၆၄(မညဇ)တောင်ဇင်း(ညောင်ဦး)
၆၅(မညဥ)ငါ့သရောက်(ညောင်ဦး)
၆၆(မက)​ကျောက်ပန်းတောင်း
၆၇(မကဂ)ပုပ္ပါး(​ကျောက်ပန်းတောင်း)
၆၈(မကလ)လက်ပံပျား(​ကျောက်ပန်းတောင်း)
၆၉(မကဥ)တောင်ဦး(​ကျောက်ပန်းတောင်း)
၇၀(မရ)ရမည်းသင်း
၇၁(မရက)သိမ်ကုန်း(ရမည်းသင်း)
၇၂(မရဒ)ရွှေဒါး(ရမည်းသင်း)
၇၃(မရရ)ရွာတန်း(​ရမည်းသင်း)
၇၄(မရလ)မြို့လှ(​ရမည်းသင်း)
၇၅(မပ)​ပျော်ဘွယ်
၇၆(မပက)တွင်းရွာ(​ပျော်ဘွယ်)
၇၇(မပည)ရွှေညောင်ဖူး(​ပျော်ဘွယ်)
၇၈(မပတ)တောင်ညောင်ကုန်း(​ပျော်ဘွယ်)
၇၉(မပဖ)ရှေ့လျှော်ဖြူကုန်း(​ပျော်ဘွယ်)
၈၀(မပမ)မြောက်ညောင်ကုန်း(​ပျော်ဘွယ်)
၈၁(မပယ)ယင်းတော်(​ပျော်ဘွယ်)
၈၂(မပရ)ရန်အောင်(​ပျော်ဘွယ်)
၈၃(မပသ)ရွာသစ်(န)(ပျော်ဘွယ်)
၈၄(မထ)မိတ္ထီလာ
၈၅(မထက)အထက(​၃)မိတ္ထီလာ
၈၆(မထခ)အထက(​၄)မိတ္ထီလာ
၈၇(မထည)ညောင်ကိုင်း(​မိတ္ထီလာ)
၈၈(မထတ)ရှမ်းတဲ(​မိတ္ထီလာ)
၈၉(မထမ)တောမ(​မိတ္ထီလာ)
၉၀(မထရ)ရေချို(​မိတ္ထီလာ)
၉၁(မထလ)အထက(၆)​မိတ္ထီလာ
၉၁(မထဝ)ရေဝေ(​မိတ္ထီလာ)
၉၃(မထအ)အလည်ရွာ(​မိတ္ထီလာ)
၉၄(မင)ဝမ်းတွင်း
၉၅(မငဆ)ဆပ်ခင်း(​ ဝမ်းတွင်း )
၉၆(မငတ)တမာကုန်း(​ ဝမ်းတွင်း )
၉၇(မငဒ)ဒိုင်ကောင်းကုန်း(​ ဝမ်းတွင်း )
၉၈(မငဘ)သဘွတ်ကုန်း(​ ဝမ်းတွင်း )
၉၉(မငရ)ရွာသစ်(​ ဝမ်းတွင်း )
၁၀၀(မငလ)ပင်းတလဲ(​ ဝမ်းတွင်း )
၁၀၁(မငသ)သဲတော(​ ဝမ်းတွင်း )
၁၀၂(မစ)သာစည်
၁၀၃(မစဇ)ဟံဇား(​ သာစည်)
၁၀၄(မစမ)မယ်ဇလီကန်(​ သာစည်)
၁၀၅(မစယ)ယင်းမာပင်(​ သာစည်)
၁၀၆(မစရ)ညောင်ရမ်း(​ သာစည်)
၁၀၇(မလ)မလှိုင်
၁၀၈(မလက)နှောကန်(​ မလှိုင်)
၁၀၉(မလတ)ဆည်တို(​ မလှိုင်)
၁၁၀(မလပ)ပန်းအိုင်(​ မလှိုင်)
၁၁၁(မလမ)မုံပင်(​ မလှိုင်)