စဉ်အက္ခရာစာစစ်ဌာနFile ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ဖမက)မကွေး
(ဖမက)မိကျောင်းရဲ(မကွေး)
(ဖမက)သစ်ရာကောက်(မကွေး)
(ဖမသ)မြို့သစ်
(ဖမသ)ဝါးကြီးအိုင်(မြို့သစ်)
(ဖတတ)​တောင်တွင်းကြီး
(ဖတတ)ဆတ်သွား(တောင်တွင်းကြီး)
(ဖနမ)နတ်မောက်
(ဖခမ)​ချောက်
၁၀(ဖရန)​ရေနံချောင်း
၁၁(ဖမဘ)မင်းဘူး
၁၂(ဖမဘ)စကု(မင်းဘူး)
၁၃(ဖမဘ)မုန်တောင် (မင်းဘူး)
၁၄(ဖပဖ)ပွင့်ဖြူ
၁၅(ဖပဖ)ကုန်းဇောင်း(ပွင့်ဖြူ)
၁၆(ဖစလ)စလင်း
၁၇(ဖစလ)ဆင်ဖြူကျွန်း(စလင်း)
၁၈(ဖစလ)တညောင်(စလင်း)
၁၉(ဖစလ)တပ်တွင်း(စလင်း)
၂၀(ဖစလ)လင်းဇင်း(စလင်း)
၂၁(ဖစတ)စေတုတ္တရာ
၂၂(ဖငဖ)ငဖဲ
၂၃(ဖငဖ)ပဒါန်း(ငဖဲ)
၂၄(ဖသရ)သရက်
၂၅(ဖမတ)မင်းတုန်း
၂၆(ဖမလ)မင်းလှ
၂၇(ဖကမ)ကံမ
၂၈(ဖအလ)​အောင်လံ
၂၉(ဖအလ)ပြလို့(အောင်လံ)
၃၀(ဖအလ)ကျီရပ်ကုန်း(အောင်လံ)
၃၁(ဖအလ)သမ္ဘူလ(အောင်လံ)
၃၂(ဖဆဝ)ဆင်ပေါင်ဝဲ
၃၃(ဖဆဝ)လက်ပန်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၃၄(ဖဆဝ)​ချောင်းကောက်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၃၅(ဖပခ)ပခုက္ကူ
၃၆(ဖပခ)ဝါဇီ(ပခုက္ကူ)
၃၇(ဖရစ)​ရေစကြို
၃၈(ဖမမ)မြိုင်
၃၉(ဖပမ)​ပေါက်
၄၀(ဖဆဖ)ဆိပ်ဖြူ
၄၁(ဖဆဖ)အထက(ခွဲ)ကပစ(၂၁)(ဆိပ်ဖြူ)
၄၂(ဖဂဂ)ဂန့်ဂေါ
၄၃(ဖဂဂ)ဟံသာဝတီ(ဂန့်ဂေါ)