စဉ်အက္ခရာစာစစ်ဌာနFile ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ရတက)​တောင်ကြီး
(ရတက)အထက(၇)တောင်ကြီး
(ရတက)​အေးသာယာ(တောင်ကြီး)
(ရတက)ရွှေညောင်(တောင်ကြီး)
(ရတက)တောင်နီ(တောင်ကြီး)
(ရတက)ကျောက်တလုံး(တောင်ကြီး)
(ရရစ)ရပ်စောက်
(ရရစ)ဗထူး(ရပ်စောက်)
(ရရစ)ပင်ဖြစ်(ရပ်စောက်)
၁၀(ရရစ)ရတနာပုံ(ရပ်စောက်)
၁၁(ရရစ)​ကောင်းဘို့(ရပ်စောက်)
၁၂(ရရစ)အင်တော(ရပ်စောက်)
၁၃(ရကလ)ကလော
၁၄(ရကလ)အောင်ပန်း(ကလော)
၁၅(ရကလ)​အထက(၄)ဟဲဟိုး(ကလော)
၁၆(ရကလ)အထက(၆)ဘော်ဆိုင်း(ကလော)
၁၇(ရကလ)အထက(၇)အင်းခေါင်း(ကလော)
၁၈(ရညရ)​ညောင်ရွှေ
၁၉(ရညရ)ဘုရားတောင်ရေဆိပ်(ညောင်ရွှေ)
၂၀(ရညရ)အင်းပေါခုံ(ညောင်ရွှေ)
၂၁(ရညရ)မင်းချောင်း(ညောင်ရွှေ)
၂၂(ရညရ)မိုင်းသောက်(ညောင်ရွှေ)
၂၃(ရညရ)ဟဲယာရွာမ(ညောင်ရွှေ)
၂၄(ရညရ)အင်းယား(ညောင်ရွှေ)
၂၅(ရဖခ)ဖယ်ခုံ
၂၆(ရဘပ)ဟိုပုံး
၂၇(ရဆဆ)ဆီဆိုင်
၂၈(ရဆဆ)ဘန်းယဉ်(ဆီဆိုင်)
၂၉(ရဆဆ)ဆိုက်ခေါင်(ဆီဆိုင်)
၃၀(ရဆဆ)ထမ့်ယမ်း(ဆီဆိုင်)
၃၁(ရပလ)ပင်လောင်း
၃၂(ရပလ)​နောင်တရား(ပင်လောင်း)
၃၃(ရပလ)တီကျစ်(ပင်လောင်း)
၃၄(ရပလ)ပင်ခွန်(ပင်လောင်း)
၃၅(ရပလ)တင်းထက်(ပင်လောင်း)
၃၆(ရပလ)တလိုင်းမရွာသစ်(ပင်လောင်း)
၃၇(ရပယ)ပင်းတယ
၃၈(ရပယ)ကျုံး(ပင်းတယ)
၃၉(ရပယ)တောင်ပေါ်ကြီး(ပင်းတယ)
၄၀(ရရင)ရွာငံ
၄၁(ရရင)ရေဦး(ရွာငံ)
၄၂(ရရင)မြိုင်(ရွာငံ)
၄၃(ရရင)မြင်းကျဒိုး(ရွာငံ)
၄၄(ရရင)မြို့ကြီး(ရွာငံ)
၄၅(ရလလ)လွိုင်လင်
၄၆(ရလလ)အထက(၁)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၄၇(ရလခ)လဲချား
၄၈(ရမက)မိုင်းကိုင်
၄၉(ရနစ)နမ့်စန်(တ)
၅၀(ရနစ)ခိုလန်(နမ့်စန်(တ))
၅၁(ရကဟ)ကွန်ဟိန်း
၅၂(ရမန)မိုးနဲ
၅၃(ရမန)တုန်ဟုန်း(မိုးနဲ)
၅၄(ရမရ)မိုင်းရှူး
၅၅(ရမရ)ဝမ်ကန်(မိုင်းရှူး)
၅၆(ရကစ)​ကျေးသီးမံစံ
၅၇(ရကစ)မိုင်းနောင်(ကျေးသီးမံစံ)
၅၈(ရလတ)လင်းခေး
၅၉(ရမပ)မိုင်းပန်
၆၀(ရမတ)မောက်မယ်
၆၁(ရလရ)လားရှိုး
၆၂(ရတယ)တန့်ယန်း
၆၃(ရရမ)မိုင်းရယ်
၆၄(ရဆမ)မူဆယ်
၆၅(ရနခ)နမ့်ခမ်း
၆၆(ရကမ)​ကျောက်မဲ
၆၇(ရသပ)သီပေါ
၆၈(ရနမ)နောင်ချို
၆၉(ရကတ)ကျိုင်းတုံ
၇၀(ရမခ)မိုင်းခတ်
၇၁(ရပရ)မိုင်းပျဉ်း
၇၂(ရမယ)မိုင်းယန်း
၇၃(ရဝမ)မက်မန်း
၇၄(ရမဆ)မိုင်းဆတ်
၇၅(ရတရ)မိုင်းတုံ
၇၆(ရတလ)တာချီလိတ်
၇၇(ရတလ)တာလေ(တာချီလိတ်)
၇၈(ရမဖ)မိုင်းဖြတ်
၇၉(ရယရ)မိုင်းယောင်း