စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(အသ)ပုသိမ်
(အခသ)ချောင်းသာ (ပုသိမ်)
(အငဆ)ငွေဆောင် (ပုသိမ်)
(အမတ)ရွှေမြင်တင် (ပုသိမ်)
(အသခ)သလပ်ခွာ (ပုသိမ်)
(အသတ)အထက(၇) ပုသိမ်
(အသယ)ရွှေသောင်ယံ (ပုသိမ်)
(အသရ)အထက(ခွဲ)ရှောပြာ (ပုသိမ်)
(အသသ)အထက(၈) ပုသိမ်
၁၀(အစ)အထက(၁) ကျောင်းကုန်း
၁၁(အဆဂ)ဂုန်မင်း (ကျောင်းကုန်း)
၁၂(အစဆ)အထက(၂) ကျောင်းကုန်း
၁၃(အစတ)တံခွန်တိုင် (ကျောင်းကုန်း)
၁၄(အစရ)အထက(ခွဲ) ဝက်ခြံဂရက် (ကျောင်းကုန်း)
၁၅(အစလ)အထက(ခွဲ) လှည်းဆိပ် (ကျောင်းကုန်း)
၁၆(အအစ)အစုကြီး (ကျောင်းကုန်း)
၁၇(အအဒ)ဒေါင့်ကြီး (ကျောင်းကုန်း)
၁၈(အဈ)ငပုတော
၁၉(အဋ)ပြင်ခရိုင် (ငပုတော)
၂၀(အကလ)ကျောက်ကလပ် (ငပုတော)
၂၁(အခက)ကျုံကူး (ငပုတော)
၂၂(အငက)ငရုတ်ကောင်း (ငပုတော)
၂၃(အဈခ)ကျောက်ချောင်း (ငပုတော)
၂၄(အမပ)မန်ကျည်းပင် (ငပုတော)
၂၅(အသက)သင်္ကန်းကုန်း (ငပုတော)
၂၆(အဟက)ဟိုင်းကြီး (ငပုတော)
၂၇(အပ)ကျုံပျော်
၂၈(အထသ)သောင်ကြီး (ကျုံပျော်)
၂၉(အပဆ)လှည်းဆိပ် (ကျုံပျော်)
၃၀(အပတ)တောက်တဲ့ရိုး (ကျုံပျော်)
၃၁(အပဒ)ဒိုက်ပျက် (ကျုံပျော်)
၃၂(အပပ)မိုးကြိုးပစ် (ကျုံပျော်)
၃၃(အပရ)ရေတွင်းရိုး (ကျုံပျော်)
၃၄(အအထ)အထောင် (ကျုံပျော်)
၃၅(အအရ)အင်းရဲ (ကျုံပျော်)
၃၆(အရ)ရေကြည်
၃၇(အဏ)ငါးသိုင်းချောင်း (ရေကြည်)
၃၈(အဠ)အသုတ် (ရေကြည်)
၃၉(အငပ)ငပိဆိပ် (ရေကြည်)
၄၀(အရဆ)ကွင်းသုံးဆင့် (ရေကြည်)
၄၁(အရဇ)ဇရပ်လှ (ရေကြည်)
၄၂(အရန)အထက (ခွဲ) ကမ်းနီ (ရေကြည်)
၄၃(အအဖ)ကုန်းပြင် (ရေကြည်)
၄၄(အဝ)သာပေါင်း
၄၅(အစဒ)စက်ဒေါင့်ကြီး (သာပေါင်း)
၄၆(အဇဖ)ဇီးဖြူကွင်း (သာပေါင်း)
၄၇(အဘက)ဘုရားကုန်း (သာပေါင်း)
၄၈(အဧ)ကန်ကြီးထောင့်
၄၉(အကရ)အထက(ခွဲ)ကံရွာ (ကန်ကြီးထောင့်)
၅၀(အဒက)ဒါးက (ကန်ကြီးထောင့်)
၅၁(အအလ)ကျိုက်လတ် (ကန်ကြီးထောင့်)
၅၂(အဧက)ကုလားကွင်း (ကန်ကြီးထောင့်)
၅၃(အဧဆ)ဆပ်ကွင်း (ကန်ကြီးထောင့်)
၅၄(အဧတ)တကုန်းကြီး (ကန်ကြီးထောင့်)
၅၅(အဧမ)မြင်းကဆိပ် (ကန်ကြီးထောင့်)
၅၆(အင)မအူပင်
၅၇(အကန)ကျုံနတ္ထော် (မအူပင်)
၅၈(အကမ)ကျောင်းရွာ (မအူပင်)
၅၉(အရက)ရေလဲကလေး (မအူပင်)
၆၀(အရမ)ရွှေတောင်မှော် (မအူပင်)
၆၁(အလစ)လေးအိမ်စု (မအူပင်)
၆၂(အည)ညောင်တုန်း
၆၃(အဆလ)ဆားမလောက် (ညောင်တုန်း)
၆၄(အညခ)ချောင်းကြီး (ညောင်တုန်း)
၆၅(အညန)နတ်ပေး (ညောင်တုန်း)
၆၆(အညမ)မဲဇလီဒလ (ညောင်တုန်း)
၆၇(အတ)ပန်းတနော်
၆၈(အတဒ)ဒေါင့်ကြီး (ပန်းတနော်)
၆၉(အတန)ကျွန်းကြား (ပန်းတနော်)
၇၀(အတပ)ပြလင်းမိမ္မပြေး (ပန်းတနော်)
၇၁(အတမ)ချောင်းကလေး (ပန်းတနော်)
၇၂(အမရ)မရမ်း (ပန်းတနော်)
၇၃(အရတ)ရင်တိုက်ကုန်း (ပန်းတနော်)
၇၄(အရလ)ရွှေလှေ (ပန်းတနော်)
၇၅(အအမ)အင်းမ (ပန်းတနော်)
၇၆(အန)ဓနုဖြူ
၇၇(အကတ)ကျုံတနီး (ဓနုဖြူ)
၇၈(အကသ)ပြင်ကသာ (ဓနုဖြူ)
၇၉(အစက)စံကင်း (ဓနုဖြူ)
၈၀(အဆက)ဆကာကြီး (ဓနုဖြူ)
၈၁(အနရ)ရေလဲ (ဓနုဖြူ)
၈၂(အနလ)အလမျိုး (ဓနုဖြူ)
၈၃(အဆ)လပွတ္တာ
၈၄(အကဘ)ကန်ဘက် (လပွတ္တာ)
၈၅(အဆဆ)ကြာကန် (လပွတ္တာ)
၈၆(အဆပ)ပိုးလောင်း (လပွတ္တာ)
၈၇(အဆဘ)ဘီတွတ် (လပွတ္တာ)
၈၈(အဆမ)(၃)မိုင်မြို့သစ် (လပွတ္တာ)
၈၉(အပလ)ပြင်စလူ (လပွတ္တာ)
၉၀(အက)မော်လမြိုင်ကျွန်း
၉၁(အကခ)ပျားမွတ်လျှော်ချောင်း (မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၉၂(အကဇ)ကျော်ဇံ (မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၉၃(အကပ)ကျိုက်ပိ (မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၉၄(အလဘ)လှိုင်းဘုန်း (မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၉၅(အဖ)ဖျာပုံ
၉၆(အကဖ)ကျုံကဒွန်း (ဖျာပုံ)
၉၇(အဖက)ကျုံကျိုက် (ဖျာပုံ)
၉၈(အဖင)ဒေါ်ငြိမ်း (ဖျာပုံ)
၉၉(အဖတ)ကျုံတာ (ဖျာပုံ)
၁၀၀(အဖမ)တမံ (ဖျာပုံ)
၁၀၁(အဖသ)သမိန်ထော (ဖျာပုံ)
၁၀၂(အဘမ)အမာ (ဖျာပုံ)
၁၀၃(အဒ)ဒေးဒရဲ
၁၀၄(အဒဆ)အထက(ခွဲ) ဆူးကလပ် (ဒေးဒရဲ)
၁၀၅(အဒဒ)ကျုံဒါး (ဒေးဒရဲ)
၁၀၆(အဘ)ဘိုကလေး
၁၀၇(အကဒ)ကဒုံကနိ (ဘိုကလေး)
၁၀၈(အစစ)စက်ဆန်း (ဘိုကလေး)
၁၀၉(အဘဆ)ရုပ်ဆိုင် (ဘိုကလေး)
၁၁၀(အဘပ)ပေချောင်းကြီး (ဘိုကလေး)
၁၁၁(အမက)မြင်းကကုန်း (ဘိုကလေး)
၁၁၂(အလ)ကျိုက်လတ်
၁၁၃(အရဒ)ရုံးဒေါင့် (ကျိုက်လတ်)
၁၁၄(အလခ)သဗြုဆိပ် ညောင်ချောင်း (ကျိုက်လတ်)
၁၁၅(အလတ)လှိုင်းတာ (ကျိုက်လတ်)
၁၁၆(အလသ)ထရော်ရွာသစ် (ကျိုက်လတ်)
၁၁၇(အမ)မြောင်းမြ
၁၁၈(အတက)အထက(၂) ရေတွင်းရေကန် (မြောင်းမြ)
၁၁၉(အမခ)ပြင်ရွာ (မြောင်းမြ)
၁၂၀(အမစ)အထက(ခွဲ) စကမြား' (မြောင်းမြ)
၁၂၁(အမဆ)တောင်ပေါ်စု (မြောင်းမြ)
၁၂၂(အမန)ဂုန်နီ (မြောင်းမြ)
၁၂၃(အမမ)အထက(၇)ကွယ်လွယ် (မြောင်းမြ)
၁၂၄(အသလ)သိလ္လာ (မြောင်းမြ)
၁၂၅(အခ)ဝါးခယ်မ
၁၂၆(အဌ)ကျုံမငေး (ဝါးခယ်မ)
၁၂၇(အဍ)ရွှေလောင်း (ဝါးခယ်မ)
၁၂၈(အခခ)ကျွန်းကုန်း (ဝါးခယ်မ)
၁၂၉(အဃ)အိမ်မဲ
၁၃၀(အဃဆ)တကူဆိပ် (အိမ်မဲ)
၁၃၁(အဃန)ဝါးတလုပ်ကမ်းနီ (အိမ်မဲ)
၁၃၂(အရသ)ရွာသစ် (အိမ်မဲ)
၁၃၃(အလက)လူကောင်းကျွန်း (အိမ်မဲ)
၁၃၄(အအက)ကြို့ကုန်း (အိမ်မဲ)
၁၃၅(အဟ)ဟင်္သာတ
၁၃၆(အတလ)တလုတ္ထော် (ဟင်္သာတ)
၁၃၇(အဒယ)ဒူးယား (ဟင်္သာတ)
၁၃၈(အဓမ)ဓမ္ဘီ (ဟင်္သာတ)
၁၃၉(အနမ)နတ်မော် (ဟင်္သာတ)
၁၄၀(အယန)နိဗ္ဗာန် (ဟင်္သာတ)
၁၄၁(အယလ)ယုန်သလင်း (ဟင်္သာတ)
၁၄၂(အရခ)ရှားခဲ (ဟင်္သာတ)
၁၄၃(အဟရ)ကြက်တူရွေး (ဟင်္သာတ)
၁၄၄(အဂ)ကြံခင်း
၁၄၅(အဘရ)ဘက်ရဲ (ကြံခင်း)
၁၄၆(အဇ)ဇလွန်
၁၄၇(အဂည)ဂုံညင်းတန်း (ဇလွန်)
၁၄၈(အဇက)ကော့ကပ်ကြီး (ဇလွန်)
၁၄၉(အဇပ)ပျဉ်းမကုန်း (ဇလွန်)
၁၅၀(အဇရ)ရွှေကျောင်း (ဇလွန်)
၁၅၁(အဇဝ)မြစ်ဝ (ဇလွန်)
၁၅၂(အဇသ)သပြုကွင်း (ဇလွန်)
၁၅၃(အမလ)မေရီလန်း (ဇလွန်)
၁၅၄(အထ)လေးမျက်နှာ
၁၅၅(အဗ)အိုင်သပြု (လေးမျက်နှာ)
၁၅၆(အခစ)ခမောက်စု (လေးမျက်နှာ)
၁၅၇(အထက)ပန်းတောကြီး (လေးမျက်နှာ)
၁၅၈(အထမ)မဲဇလီ (လေးမျက်နှာ)
၁၅၉(အလထ)လှော်ကထား (လေးမျက်နှာ)
၁၆၀(အယ)အင်္ဂပူ
၁၆၁(အဎ)ထူးကြီး (အင်္ဂပူ)
၁၆၂(အကက)ကွင်းကောက် (အင်္ဂပူ)
၁၆၃(အညက)ညောင်ကျိုး (အင်္ဂပူ)
၁၆၄(အမဇ)မဲဇလီကုန်း (အင်္ဂပူ)
၁၆၅(အယဆ)သုံးကွင်းဆိုင် (အင်္ဂပူ)
၁၆၆(အယထ)ထန်းပင်ကုန်း (အင်္ဂပူ)
၁၆၇(အအ)မြန်အောင်
၁၆၈(အဥ)ကနောင် (မြန်အောင်)
၁၆၉(အဇလ)ဇလုပ်မ (မြန်အောင်)
၁၇၀(အတခ)တာခွ (မြန်အောင်)
၁၇၁(အပက)သပြေကုန်း (မြန်အောင်)
၁၇၂(အအခ)နေခြည် (မြန်အောင်)
၁၇၃(အအပ)အင်ပင် (မြန်အောင်)
၁၇၄(အအအ)လက်ပံကွင်း (မြန်အောင်)