စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ကမ)မြစ်ကြီးနား
(ကမခ)မန်ခိန် (မြစ်ကြီးနား)
(ကမစ)စီတာပူ (မြစ်ကြီးနား)
(ကမဇ)ဇီးလွန် (မြစ်ကြီးနား)
(ကမတ)တာလောကြီး (မြစ်ကြီးနား)
(ကမပ)နန့်ပေါင် (မြစ်ကြီးနား)
(ကမန)ပလန (မြစ်ကြီးနား)
(ကဆဘ)ဆင်ဘို (မြစ်ကြီးနား)
(ကန)တနိုင်း
၁၀(ကယ)ရှင်ဗွေယန် (တနိုင်း)
၁၁(ကဇ)ချီဖွေ
၁၂(ကဝ)ဝိုင်းမော်
၁၃(ကဝခ)ခတ်ချို (ဝိုင်းမော်)
၁၄(ကဝဒ)ဆဒုံး (ဝိုင်းမော်)
၁၅(ကဝန)မိုင်းနား (ဝိုင်းမော်)
၁၆(ကည)မိုးညှင်း
၁၇(ကင)နန့်မွန်း (မိုးညှင်း)
၁၈(ကညတ)လုံးတုံ (မိုးညှင်း)
၁၉(ကပ)ဟိုပင် (မိုးညှင်း)
၂၀(ကနမ)နန်းမား (မိုးညှင်း)
၂၁(ကခ)မိုးကောင်း
၂၂(ကခမ)ဆားမှော် (မိုးကောင်း)
၂၃(ကတ)နမ္မတီး (မိုးကောင်း)
၂၄(ကတခ)လမ်းခွ (နမ္မတီး)(မိုးကောင်း)
၂၅(ကပဘ)ပင်းဘော (မိုးကောင်း)
၂၆(ကဖ)ဖားကန့်
၂၇(ကဖတ)တာမခန် (ဖားကန့်)
၂၈(ကဖလ)လုံးခင်း (ဖားကန့်)
၂၉(ကဃ)ကာမိုင်း (ဖားကန့်)
၃၀(ကဗ)ဗန်းမော်
၃၁(ကဂ)မိုးမောက်
၃၂(ကဂလ)လွယ်ဂျယ် (မိုးမောက်)
၃၃(ကမသ)မြို့သစ် (မိုးမောက်)
၃၄(ကစ)မန်စီ
၃၅(ကက)ရွှေကူ
၃၆(ကကဘ)ဘိုကုန်း (ရွှေကူ)
၃၇(ကအ)ပူတာအို
၃၈(ကဆ)ဆွမ်ပရာဘွမ်
၃၉(ကဘ)မချမ်းဘော
၄၀(ကအမ)နောင်မွန်
Copyright © Ministry of Education 2017