စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(မနမ)အောင်မြေသာစံ (မန္တလေး)
(မနတ)ချမ်းအေးသာစံ (မန္တလေး)
(မရတ)မဟာအောင်မြေ (မန္တလေး)
(မရမ)ချမ်းမြသာစည် (မန္တလေး)
(မကခ)ပြည်ကြီးတံခွန် (မန္တလေး)
(မဓ)ပုသိမ်ကြီး
(မဓက)ကျောက်မီး (ပုသိမ်ကြီး)
(မဓအ)အုန်းချော (ပုသိမ်ကြီး)
(မအ)အမရပူရ
၁၀(မဗ)မြစ်ငယ် (အမရပူရ)
၁၁(မတခ)ပ.လ.စ (၂) (အမရပူရ)
၁၂(မမ)ပြင်ဦးလွင်
၁၃(မအန)အနီးစခန်း (ပြင်ဦးလွင်)
၁၄(မဂ)မိုးကုတ်
၁၅(မကပ)ကျပ်ပြင် (မိုးကုတ်)
၁၆(မဂရ)ရေဦးကြီး (မိုးကုတ်)
၁၇(မဈ)သပိတ်ကျင်း
၁၈(မဈည)ကြာညှပ် (သပိတ်ကျင်း)
၁၉(မဈရ)ဇရပ်ကွင်း (သပိတ်ကျင်း)
၂၀(မကတ)တကောင်း (သပိတ်ကျင်း)
၂၁(မယ)မတ္တရာ
၂၂(မယဇ)စလွန်ဖြူ (မတ္တရာ)
၂၃(မယဖ)မြို့သစ် (မတ္တရာ)
၂၄(မဟ)စဉ့်ကူး
၂၅(မဟထ)ထုံးကြီး (စဉ့်ကူး)
၂၆(မဟရ)ရွှေပြည် (စဉ့်ကူး)
၂၇(မဟလ)လက်ပန်လှ (စဉ့်ကူး)
၂၈(မဆ)ကျောက်ဆည်
၂၉(မဃ)မြစ်သား
၃၀(မဃဒ)ဒါးရဲကောင်း (မြစ်သား)
၃၁(မကမ)ကူမဲ (မြစ်သား)
၃၂(မဇ)တံတားဦး
၃၃(မဇခ)ချောင်းခွ (တံတားဦး)
၃၄(မဖ)စဉ့်ကိုင်
၃၅(မပလ)ပလိပ် (စဉ့်ကိုင်)
၃၆(မခ)မြင်းခြံ
၃၇(မခထ)ထနောင်းတိုင် (မြင်းခြံ)
၃၈(မတဃ)ဆီမီးခုံ (မြင်းခြံ)
၃၉(မဏ)နွားထိုးကြီး
၄၀(မဏန)ကန်နား (နွားထိုးကြီး)
၄၁(မဏပ)ပြင်စည် (နွားထိုးကြီး)
၄၂(မဏလ)လက်ဝဲမြင်းနီ (နွားထိုးကြီး)
၄၃(မဏဝ)ဝက်လူး (နွားထိုးကြီး)
၄၄(မသ)တောင်သာ
၄၅(မဘ)ဝဲလောင် (တောင်သာ)
၄၆(မတဇ)ဇဂျမ်း (တောင်သာ)
၄၇(မတမ)တမိုက်သာ (တောင်သာ)
၄၈(မရသ)တလိုင်းရပ်ရွာသစ် (တောင်သာ)
၄၉(မသက)ကျောဇီ (တောင်သာ)
၅၀(မသဆ)ဆီမီးကန် (တောင်သာ)
၅၁(မသဇ)ဇရပ်ကြီး (တောင်သာ)
၅၂(မသရ)ရုံးစည်ကြီး (တောင်သာ)
၅၃(မငဇ)ငါန်းဇွန်
၅၄(မငမ)ငါန်းမြာကြီး (ငါန်းဇွန်)
၅၅(မမသ)မြို့သာ (ငါန်းဇွန်)
၅၆(မည)ညောင်ဦး
၅၇(မဥ)ငါ့သရောက် (ညောင်ဦး)
၅၈(မညစ)စဉ့်ကူ (ညောင်ဦး)
၅၉(မညဇ)တောင်ဇင်း (ညောင်ဦး)
၆၀(မညလ)လက်ပံခြေပေါ် (ညောင်ဦး)
၆၁(မပဂ)ပုဂံ (ညောင်ဦး)
၆၂(မက)ကျောက်ပန်းတောင်း
၆၃(မကက)ကဗြူ (ကျောက်ပန်းတောင်း)
၆၄(မကလ)လက်ပံပျား (ကျောက်ပန်းတောင်း)
၆၅(မကဥ)တောင်ဦး (ကျောက်ပန်းတောင်း)
၆၆(မပပ)ပုပ္ပါး (ကျောက်ပန်းတောင်း)
၆၇(မရ)ရမည်းသင်း
၆၈(မရက)သိမ်ကုန်း (ရမည်းသင်း)
၆၉​(မရရ)ရွာတန်း (ရမည်းသင်း)
၇၀(မပ)ပျော်ဘွယ်
၇၁(မပည)ရွှေညောင်ဖူး (ပျော်ဘွယ်)
၇၂(မပတ)တောင်ညောင်ကုန်း (ပျော်ဘွယ်)
၇၃(မပဖ)ရှေ့လျှော်ဖြူကုန်း (ပျော်ဘွယ်)
၇၄(မပယ)ယင်းတော် (ပျော်ဘွယ်)
၇၅(မပရ)ရန်အောင် (ပျော်ဘွယ်)
၇၆(မထ)မိတ္ထီလာ
၇၇(မတဂ)ရှမ်းတဲ (မိတ္ထီလာ)
၇၈(မထလ)အထက (၆) မိတ္ထီလာ
၇၉(မထဝ)ရေဝေ (မိတ္ထီလာ)
၈၀(မစ)သာစည်
၈၁(မစယ)ယင်းမာပင် (သာစည်)
၈၂(မညရ)ညောင်ရမ်း (သာစည်)
၈၃(မဟဇ)ဟံဇား (သာစည်)
၈၄(မင)သဲတောဝမ်းတွင်း
၈၅(မငဒ)ဒိုင်ကောင်းကုန်း (သဲတောဝမ်းတွင်း)
၈၆(မငဆ)ဆပ်ခင်း (သဲတောဝမ်းတွင်း)
၈၇(မငတ)တမာကုန်း (သဲတောဝမ်းတွင်း)
၈၈(မငရ)ရွာသစ် (သဲတောဝမ်းတွင်း)
၈၉(မငသ)သဲတော (သဲတောဝမ်းတွင်း)
၉၀(မတဆ)ပင်းတလဲ (သဲတောဝမ်းတွင်း)
၉၁(မလ)မလှိုင်
၉၂(မဆတ)ဆည်တို (မလှိုင်)
၉၃(မနက)နှောကန် (မလှိုင်)
Copyright © Ministry of Education 2017