စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ဒစ)စစ်တွေ
(ဒစလ)အထက(၇) စစ်တွေDownload
(ဒဃ)ပုဏ္ဏားကျွန်း
(ဒဃခ)အလယ်ချောင်း (ပုဏ္ဏားကျွန်း)
(ဒဃပ)ပိုးရွှီပြင် (ပုဏ္ဏားကျွန်း)
(ဒယတ)ယိုးတရုပ် (ပုဏ္ဏားကျွန်း)
(ဒင)ပေါက်တော
(ဒငခ)သဝင်ချောင်း (ပေါက်တော)
(ဒငလ)လက်ပံပြား (ပေါက်တော)
၁၀(ဒငဆ)ဆင်တက်မော် (ပေါက်တော)
၁၁(ဒရ)ရသေ့တောင်
၁၂(ဒရက)ကျောက်တန်း (ရသေ့တောင်)
၁၃(ဒရစ)စေတီပြင် (ရသေ့တောင်)
၁၄(ဒဋ)လောင်းချောင်း (ရသေ့တောင်)
၁၅(ဒကတ)ကူတောင် (ရသေ့တောင်)
၁၆(ဒဟ)မြောက်ဦး
၁၇(ဒဟမ)မြောင်းဘွေ (မြောက်ဦး)
၁၈(ဒဟတ)တိန်ညို (မြောက်ဦး)
၁၉(ဒခ)ကျောက်တော်
၂၀(ဒခည)ညောင်ပင်လှ (ကျောက်တော်)
၂၁(ဒခရ)ရွှေပြည် (ကျောက်တော်)
၂၂(ဒဥ)အပေါက်ဝ (ကျောက်တော်)
၂၃(ဒခက)ကန်စောက် (ကျောက်တော်)
၂၄(ဒခသ)သရက်တပင် (ကျောက်တော်)
၂၅(ဒပ)မင်းပြား
၂၆(ဒပက)ကမ်းနီ (မင်းပြား)
၂၇(ဒပမ)ပန်းမြောင်း (မင်းပြား)
၂၈(ဒဖ)မြေပုံ
၂၉(ဒဖအ)ကြာအင်းတောင် (မြေပုံ)
၃၀(ဒည)ကမ်းထောင်းကြီး (မြေပုံ)
၃၁(ဒဖသ)သရက်တောင် (မြေပုံ)
၃၂(ဒက)ကျောက်ဖြူ
၃၃(ဒကစ)စစ်တော (ကျောက်ဖြူ)
၃၄(ဒကပ)ကပိုင်ချောင်း (ကျောက်ဖြူ)
၃၅(ဒကက)ကွမ်းချောင်း (ကျောက်ဖြူ)
၃၆(ဒဌ)ဇင်ချောင်း (ကျောက်ဖြူ)
၃၇(ဒဒ)စနဲ (ကျောက်ဖြူ)
၃၈(ဒန)အမ်း
၃၉(ဒဎ)ရူး (အမ်း)
၄၀(ဒနဒ)ဒါးလက်အနောက်ရွာ (အမ်း)
၄၁(ဒဏ)တပ်တောင် (အမ်း)
၄၂(ဒနမ)မင်းတက် (အမ်း)
၄၃(ဒကမ)ကျောက်မြောင်း (တပ်တောင်) (အမ်း)
၄၄(ဒဗ)ရမ်းဗြဲ
၄၅(ဒဗတ)ပုလုပ်တောင် (ရမ်းဗြဲ)
၄၆(ဒဗဘ)ကုန်းဘောင် (၁) (ရမ်းဗြဲ)
၄၇(ဒဇ)ဇရပ်ပြင် (ရမ်းဗြဲ)
၄၈(ဒဈ)ကျောက်နီမော် (ရမ်းဗြဲ)
၄၉(ဒဗပ)ဦးကာပြင် (ရမ်းဗြဲ)
၅၀(ဒဍ)ကျောက်တွေ (ရမ်းဗြဲ)
၅၁(ဒဗဗ)ဗောဓိ (ရမ်းဗြဲ)
၅၂(ဒဗမ)မီးကျောင်းတက် (ရမ်းဗြဲ)
၅၃(ဒအ)မာန်အောင်
၅၄(ဒထ)ဇရပ်ကုန်းခင် (မာန်အောင်)
၅၅(ဒအမ)ကမား (မာန်အောင်)
၅၆(ဒသ)သံတွဲ
၅၇(ဒယ)ကင်းမော် (သံတွဲ)
၅၈(ဒဝ)ငပလီ (သံတွဲ)
၅၉(ဒဧ)ရွှေလှေ (သံတွဲ)
၆၀(ဒဂ)ဂွ
၆၁(ဒလ)ကျိန္တလီ (ဂွ)
၆၂(ဒဆသ)ဆပ်သွား (ဂွ)
၆၃(ဒတ)တောင်ကုတ်
၆၄(ဒတတ)အထက (၂) မြို့မ၊ တောင်ကုတ်
၆၅(ဒဓ)ရွာမ (တောင်ကုတ်)
၆၆(ဒဠ)မအီ (တောင်ကုတ်)
၆၇(ဒလမ)လမူးမော် (တောင်ကုတ်)
၆၈(ဒမ)မောင်တော
၆၉(ဒကခ)ကြိမ်ချောင်း (မောင်တော)
၇၀(ဒမတ)တောင်ပြိုလက်ဝဲ (မောင်တော)
၇၁(ဒဘ)ဘူးသီးတောင်
၇၂(ဒဘစ)အထက(ခွဲ) စေတီတောင် (ဘူးသီးတောင်)
Copyright © Ministry of Education 2017