စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ရက)တောင်ကြီး
(ရဘ)ရွှေညောင်(တောင်ကြီး)
(ရကအ)အောင်သပြေ(တောင်ကြီး)
(ရသယ)အေးသာယာ(တောင်ကြီး)
(ရည)ညောင်ရွှေ
(ရညသ)မိုင်းသောက် (ညောင်ရွှေ)
(ရညခ)ခေါင်တိုင်(ညောင်ရွှေ)
(ရဟမ)ဟဲယာရွာမ(ညောင်ရွှေ)
(ရညမ)မင်းချောင်း (ဟဲယာရွာမ) (ညောင်ရွှေ)
၁၀(ရအခ)အင်းပေါခုံ(ညောင်ရွှေ)
၁၁(ရညစ)စံကား(ညောင်ရွှေ)
၁၂(ရညတ)ဘုရားတောင်ရေဆိပ် စံကား (ညောင်ရွှေ)
၁၃(ရဋ)ဆီဆိုင်
၁၄(ရဆဘ)ဘန်းယဉ်(ဆီဆိုင်)
၁၅(ရဎ)ဖယ်ခုံ
၁၆(ရမဗ)မိုးဗြဲ(ဖယ်ခုံ)
၁၇(ရထ)ဗထူး(ရပ်စောက်)
၁၈(ရထစ)ရပ်စောက်
၁၉(ရထတ)အင်တော(ရပ်စောက်)
၂၀(ရထဖ)ပင်ဖြစ်(ရပ်စောက်)
၂၁(ရယ)ပင်းတယ
၂၂(ရသ)ကလော
၂၃(ရဟဟ)ဟဲဟိုး(ကလော)
၂၄(ရသဘ)ဘော်ဆိုင်း(ကလော)
၂၅(ရအပ)အောင်ပန်း(ကလော)
၂၆(ရဟ)ရွာငံ
၂၇(ရဟဇ)မြိုင်(ရွာငံ)
၂၈(ရဠ)ပင်လောင်း
၂၉(ရဠတ)တင်းတက်(ပင်လောင်း)
၃၀(ရဠပ)ဆောင်းပြောင်း(ပင်လောင်း)
၃၁(ရတက)တီကျစ်(ပင်လောင်း)
၃၂(ရတန)နောင်တရား(ပင်လောင်း)
၃၃(ရဟပ)ဟိုပုံး
၃၄(ရလ)လွိုင်လင်
၃၅(ရပလ)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၃၆(ရဈ)နမ့်စန်(တ)
၃၇(ရဈလ)ခိုလန်(နမ့်စန်(တ)
၃၈(ရဌ)မိုင်းကိုင်
၃၉(ရဍ)လဲချား
၄၀(ရကစ)ကျေးသီးမံစံ
၄၁(ရကန)မိုင်းနောင်(ကျေးသီးမံစံ)
၄၂(ရကဟ)ကွန်ဟိန်း
၄၃(ရမရ)မိုင်းရှူး
၄၄(ရမဝ)ဝမ်ကန်(မိုင်းရှူး)
၄၅(ရဃ)လင်းခေး
၄၆(ရဏ)မိုးနဲ
၄၇(ရတဟ)တုန်ဟုန်း(မိုးနဲ)
၄၈(ရဥ)မောက်မယ်
၄၉(ရမပ)မိုင်းပန်
၅၀(ရရ)လားရှိုး (မြောက်ပိုင်း)
၅၁(ရဓ)သိန်းနီ
၅၂(ရအ)တန့်ယန်း
၅၃(ရမယ)မိုင်းရယ်
၅၄(ရဖ)ကွမ်းလုံ
၅၅(ရဖပ)ဟိုပန်
၅၆(ရလက)လောက်ကိုင်
၅၇(ရမဆ)မူဆယ်
၅၈(ရစ)နမ့်ခမ်း
၅၉(ရဂ)ကွတ်ခိုင်
၆၀(ရမ)ကျောက်မဲ
၆၁(ရမင)မိုင်းငေါ့(ကျောက်မဲ)
၆၂(ရင)နောင်ချို
၆၃(ရဆ)နမ့်ဆန် (မြောက်)
၆၄(ရန)နမ္မတူ
၆၅(ရဘတ)ဘော်တွင်း(နမ္မတူ)
၆၆(ရမတ)မန်တုံ
၆၇(ရပ)သီပေါ
၆၈(ရပန)နမ့်လန်(သီပေါ)
၆၉(ရခ)မိုးမိတ်
၇၀(ရခမ)မန်ကျည်းပင်(မိုးမိတ်)
၇၁(ရမဘ)မဘိမ်း
၇၂(ရမအ)ငါးအိုး(မဘိမ်း)
၇၃(ရတ)ကျိုင်းတုံ
၇၄(ရမခ)မိုင်းခတ်
၇၅(ရမမ)မိုင်းယန်း
၇၆(ရမဖ)မိုင်းဖြတ်
၇၇(ရဧ)မိုင်းယောင်း
၇၈(ရဇ)မိုင်းဆတ်
၇၉(ရဗ)မိုင်းတုံ
၈၀(ရဝ)မိုင်းပျဉ်း
၈၁(ရဒ)တာချီလိတ်
၈၂(ရဒလ)တာလေ(တာချီလိတ်)
Copyright © Ministry of Education 2017